La tresoreria de la teua empresa, a examen

2020-08-05T00:31:42+02:00 31 d'agost de 2020|A tu lado, Al teu costat, Els teus diners, Empren|

Les empreses també es van posant les piles per reduir costos fixos i tractar d’impulsar les reserves econòmiques respectives. Davant de la incertesa que es viu a escala mundial derivada de la pandèmia, i les conseqüències del temps confinats per a tractar de pal·liar la COVID-19, els empresaris, els autònoms i els emprenedors busquen fórmules i alternatives per a buscar una eficiència financera més alta en els seus negocis.

El primer pas: analitzar les despeses de l’empresa

Com es fa de manera particular, quan es vol millorar la salut financera, és imprescindible revisar totes les despeses, categoritzar-les i prendre decisions per tractar de reduir costos.

Per tant, per al teu negoci el primer pas també ha de ser prendre consciència de totes les despeses. Per exemple, els costos fixos ordinaris poden suposar el 25 per cent del total de les despeses de l’empresa. En aquest punt concret s’inclou l’electricitat, la neteja, el material d’oficina, el manteniment de vehicles… Les despeses variables estan directament relacionades amb el volum de producció i augmentaran al mateix ritme que s’incremente la producció.

A causa del pes que tenen sobre la tresoreria del negoci, és rellevant tindre consciència de cadascuna de les partides que destinem a aquests costos, actualitzar-ne sovint les dades i treballar perquè la gestió siga la més adequada.

Altres variables determinants per a millorar els comptes del teu negoci

A continuació, examinarem altres aspectes interessants per a analitzar les despeses de la teua empresa i millorar-ne la capacitat financera.

  1. Processos de compra estandarditzats

Recorda tindre processos de compra estandarditzats, amb un pressupost definit i assignat, i un pla d’acció concret per a cada procés. Només així podràs reduir costos, optimitzar les despeses i detectar desviacions en partides ineficients.

  1. Avalua els clients

És important saber bé quins clients són més rendibles per al teu negoci i quins no ho són. Així, tindràs prou coneixement per a saber amb quina mena de client t’interessa destinar una despesa més alta, ja que el retorn estarà més assegurat.

Per dur a terme aquesta anàlisi de la teua base de clients, pots prendre com a referència les característiques següents:

* Enumera tots els clients dels dos últims anys.

* Identifica a quin sector pertany cadascun.

* La dimensió dels seus negocis o empreses.

* Determina quins serveis prestes a cadascun.

* Detalla quant ingresses de cada client.

* Assenyala com fan els pagaments.

* Calcula quant de temps dediques a cadascun per venda.

  1. Actualitza la informació sobre proveïdors

Seleccionar un proveïdor pot ser una tasca tediosa, però és bàsica per a aconseguir, en totes dues parts, una relació d’èxit. Per això, buscar contínuament proveïdors competitius per veure quines opcions ofereix el mercat és una obligació per als empresaris i els emprenedors.

A més, permanentment sorgeixen suports i eines que et poden ajudar a automatitzar gestions o a eliminar tasques dels teus quefers com a empresa. Les empreses client de Caixa Popular, per exemple, poden explotar el servei ‘rural confirming’ i oferir als seus proveïdors un sistema integral digital per a gestionar el cobrament de les factures i, fins i tot, anticipar-ne el pagament, de manera autònoma i ràpida.

  1. Revisa l’oferta i renova els productes i/o serveis

Consulta el compte d’explotació del teu negoci per revisar els ingressos i les despeses generades per l’activitat de l’empresa de manera ordenada.

En la fórmula per a mesurar la rendibilitat d’un producte és imprescindible tindre-hi identificats els costos fixos:

* Costos fixos directes: es poden atribuir directament al producte.

* Costos fixos indirectes: no es poden assignar al producte directament.

Una vegada identificats els costos, podràs ser capaç de detectar el marge de contribució variable més alt de cada producte.

  1. Envolta’t d’especialistes per a buscar solucions

Des d’un punt de vista pràctic, en Caixa Popular som conscients que els empresaris, els autònoms i els emprenedors no disposen de tot el temps necessari per a fer aquesta tasca de seguiment i anàlisi permanent del negoci. Des d’aquest punt de vista, en Caixa Popular oferim un servei d’assessorament financer a les nostres empreses client per a analitzar junts les despeses i les possibilitats d’optimitzar la tresoreria del negoci.

Si t’interessa obtindre informació més concreta sobre aquest servei d’assessorament personalitzat a empreses, sol·licita’n més detalls a través de la nostra pàgina web i ens posarem en contacte amb tu al més prompte possible.

 

Deixeu un comentari

X