Com preparar-se per a una jubilació econòmicament tranquil·la

2020-11-24T09:04:06+01:00 24 de novembre de 2020|Els teus diners|

El moment de la jubilació és un dels més somiats per la major part dels treballadors. Al mateix temps, planificar la jubilació és una responsabilitat que acompanya les persones durant la major part de la seua vida laboral, i més ara amb la incertesa que es viu davant l’estat del sistema públic de pensions. Per aquest motiu, des de Caixa Popular volem fer una anàlisi de quines són les opcions dels ciutadans per a arribar a gaudir d’un retir laboral amb més tranquil·litat econòmica.

Quan arribem al moment de la jubilació, serà important saber quin és el nostre capital disponible per tractar de portar el nivell de vida que desitgem. En aquest sentit, serà important comptar amb diners estalviats o amb un pla de pensions que ens ajude a complementar la pensió pública que ens pertoque.

En l’actualitat, un 41% dels jubilats tenen dificultats per a arribar a final de mes, i només 3 de cada 10 tenen ingressos complementaris a la seua pensió pública. Per a evitar aquesta situació i millorar aquestes xifres, la primera cosa és prendre consciència dels ingressos i les despeses en cada cas, perquè només així es pot assignar una quantitat de diners per a estalviar cada mes o cada any. Una vegada passen els mesos, quan hi ha un capital estalviat i si no s’ha de necessitar a mitjà o llarg termini, es pot valorar la possibilitat d’invertir. En aquest punt, des de Caixa Popular oferim eines per a ajudar el client a saber el seu perfil d’inversor i productes afins al risc que vulguen assumir, ja que ni el capital invertit ni la rendibilitat estan garantits en una inversió.

 

Quants diners hem d’estalviar per a la jubilació?

En els primers anys amb ingressos és recomanable començar a estalviar entre un 7% i un 10% dels ingressos mensuals per anar creant un fons d’emergència, i per anar construint un hàbit d’estalvi que ens ajudarà a incrementar la quantitat de diners destinats a aquest efecte en el futur.

Si es comença a estalviar amb més edat, el percentatge dels ingressos destinats a l’estalvi haurà de ser més gran, per a compensar el temps passat. Vegem-ne uns quants exemples:

  • Si s’inicia l’estalvi amb 25 anys, es recomana destinar un 15% del salari brut a l’estalvi.
  • Si es comença amb 30 anys, el percentatge dedicat a l’estalvi hauria d’ascendir al 18%.
  • Les persones que comencen a estalviar amb 35 anys haurien d’aportar un 23% del seu salari brut per estalviar amb vista a complementar la pensió pública.

 

Els clients de Caixa Popular compten amb una eina digital molt útil per a crear la seua meta d’estalvi amb vista a la jubilació. Les Meues Finances, eina integrada en Ruralvía, el nostre servei de banca digital, els clients de Caixa Popular poden controlar la seua economia personal al detall. Gràcies a l’anàlisi desglossada dels seus ingressos i despeses, diferenciats per categories concretes com ara oci, transport o electricitat, entre altres. Gràcies a Les Meues Finances, a més d’entendre la seua capacitat financera, tindran la possibilitat de crear metes d’estalvi automàtiques, i anar destinant periòdicament una quantitat de diners a aquesta meta.

El sistema públic de pensions a Espanya, a més, està en un moment de canvis amb una futura reforma que multiplica el sentiment d’incertesa social. La realitat és que la piràmide demogràfica no és encoratjadora, ja que la tendència és un envelliment dels ciutadans. De fet, en els últims 10 anys, ha augmentat quasi un 3% la població major de 65 anys, mentre que la població entre 24 i 64 anys s’ha reduït un 2%.

Les dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social mostren que la pensió pública mitjana a la Comunitat Valenciana durant el mes d’octubre del 2020 s’ha situat en 936,55 euros. I, encara que en l’última dècada la pensió pública mitjana a la Comunitat Valenciana s’ha incrementat un 23%, l’Organització de Consultors de Pensions (OCOPEN) recomana “fomentar el desenvolupament de la previsió social complementària a Espanya” davant un possible canvi del sistema públic.

Davant aquesta situació, els plans de pensions són productes d’estalvi a llarg termini que ajuden el ciutadà a complementar els diners que percep de la seua pensió pública. A més, les persones amb plans de pensions tenen altres beneficis com els fiscals, gràcies a la reducció de la base imposable de l’IRPF. Quan arribe el moment de la jubilació, el ciutadà podrà decidir si vol retirar el capital del seu pla de pensions tot d’una sola vegada o vol rebre en terminis periòdics el capital.

 

Caixa Popular facilita als seus clients diferents productes i serveis d’estalvi i previsió econòmica per a la seua jubilació. Per exemple, els plans de pensions de Seguros RGA són una alternativa per a decidir quin tipus de pla pot ser més interessant segons l’edat que tingues, i en funció de la teua situació econòmica es podrà decidir fer aportacions periòdiques o una aportació anual.

Deixeu un comentari

X