Coneix el calendari fiscal per a l’any 2020

2020-01-16T16:48:20+01:00 16 de gener de 2020|Els teus diners|

Sigues emprenedor, autònom o un empresari amb una experiència ben llarga, tindre clares les dates de les teues obligacions amb Hisenda serà clau per al bon funcionament del teu negoci. En Caixa Popular volem posar en relleu, des d’ara mateix, els compromisos principals que haurem de tindre presents cada mes de l’any.

Primer trimestre del 2020

Les empreses i els autònoms tenen fins al 20 de gener per a presentar el model 111 i 115, corresponent a la declaració trimestral de les retencions de l’IRPF practicades als treballadors, als professionals i als empresaris.

També s’hi inclouen:

 • Retencions aplicades als lloguers d’immobles urbans on es desenvolupa l’activitat professional.
 • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Aquests models es presenten de manera trimestral en els 20 dies posteriors al final de cada trimestre natural i s’hi inclouen, sempre, les dades del trimestre acabat.

IVA, recapitulacions i resum anual.

A més, abans del 30 de gener, has de recordar que cal presentar:

 • L’autoliquidació del model 303 per a efectuar la declaració trimestral de l’IVA.
 • El model 349 en referència a la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.
 • El model 390, que correspon al resum anual del 2019.

El primer mes de l’any és intens, ja que el 31 de gener s’hi han de presentar les declaracions recapitulatives de les retencions a compte, a través dels models 180 i 190. També s’hi ha de presentar, en aquesta data, el model 184, que correspon a la declaració anual d’entitats en règim d’atribució de rendes.

Al febrer, fins al dia 20, tindràs temps de presentar la declaració informativa anual a través del model 347. En aquest model s’han de recollir totes les operacions efectuades amb tercers, siguen clients o proveïdors, sempre que la suma del conjunt supere els 3.005,06 euros anuals incloent-hi l’IVA.

Segon trimestre del 2020

El dia 1 d’abril comença la campanya de la declaració de la renda i el patrimoni, que acabarà al final de juny. Al principi es podrà gestionar per telèfon i Internet, fins al dia 13 de maig, en què s’obrirà el termini per a fer-ho de manera presencial en les oficines de l’Agència Tributària.

Abans del dia 20 d’abril es presentaran, de nou, els documents següents:

 • Els models 111 i 115 referents a les retencions del primer trimestre del 2020.
 • El model 303 per a l’autoliquidació de l’IVA.
 • Els models 130 o 131 sobre els pagaments fraccionats de la renda.

La data clau següent que hem de recordar en el segon trimestre de l’any és el dia 25 de juny, ja que serà quan es tancarà el termini per a tramitar la domiciliació bancària de la declaració de la renda i el patrimoni 2019 amb el resultat a ingressar.  

Tercer trimestre del 2020

Durant aquests mesos d’estiu, les nostres obligacions amb Hisenda es limiten a presentar, de nou, els models trimestrals referents a:

 • El model 303 per a l’autoliquidació de l’IVA.
 • Els models 111 i 115 referents a les retencions del segon trimestre del 2020.
 • El model 349 sobre les operacions intracomunitàries.
 • Els models 130 o 131 sobre els pagaments fraccionats de la renda.

Si el teu negoci és una pime, el 25 de juliol acabarà el termini per a presentar el model 200 referent a la declaració anual de l’any anterior de l’impost sobre la renda de societats.

Quart trimestre del 2020

A l’octubre s’hauran de presentar els models trimestrals habituals, com en els períodes anteriors, referents als mesos de juliol, agost i setembre.

Al desembre, abans d’acomiadar-nos de l’any, serà important presentar el model 202 i efectuar els pagaments a compte de l’impost sobre la renda de societats. És rellevant, ja que la quantitat anticipada serà descomptada en el teu pròxim model 200 de l’any següent.

Deixeu un comentari

X