Consells per a exportar a la Xina

2020-02-05T18:53:11+01:00 5 de febrer de 2020|Els teus diners|

La Xina és una de les principals potències econòmiques del món i, per aquest motiu, aprendre a exportar els teus productes al gegant asiàtic pot ser estratègic per a fer créixer el teu negoci.

El Fons Monetari Internacional preveu un creixement de més de 6 punts percentuals de l’economia de la Xina en els pròxims mesos. A més, la Xina és l’exportador més important del món i el seu creixement imparable l’ha portat també a incrementar exponencialment el volum d’importacions. Per això, la Xina és una oportunitat per als negocis que vulguen començar a comercialitzar els seus productes i serveis fora del territori espanyol.

 

Recomanacions principals per a començar a exportar a la Xina

Planificació

El primer punt és tindre una bona planificació i estudiar-ne el mercat de manera meticulosa. Se n’han d’analitzar els tràmits burocràtics, les polítiques aranzelàries, els aspectes culturals i la barrera lingüística.

Codi TARIC de la Comissió Europea

Aquest codi numèric marca l’associació de cada mercaderia segons la seua naturalesa. Per a agilitar els tràmits duaners, és recomanable incloure en la factura proforma el codi de cada mercaderia que s’hi envia.

Per a saber el TARIC dels productes, es pot consultar la base de dades de la Direcció General de Fiscalitat i Unió Duanera de la Comissió Europea.

Taxes i impostos

És important tindre clar que, a més dels aranzels, qualsevol empresa té l’obligatorietat de pagar l’impost sobre el valor afegit (IVA), que és del 17 %, a més d’altres impostos comercials.

Embalatge i etiquetatge

Totes les caixes han de contindre, de manera externa, el pes brut i net, la grandària i el país d’origen. Com que el país de destinació és la Xina, l’etiquetatge i les instruccions o manuals han d’estar redactats en xinés.

En el cas que els productes que es vulguen exportar siguen aliments, és un requisit indispensable disposar també d’un certificat fitosanitari. A més, en l’etiquetatge s’ha d’incloure en xinés tant el nom de l’aliment com la llista d’ingredients, la quantitat d’ingredient, el contingut net i escorregut, la data de producció i la duració mínima, el nom i l’adreça del fabricador o distribuïdor i el país d’origen.

A la Xina, la importació de certs productes necessita una inspecció i una certificació d’acompliment d’estàndards obligatoris de caràcter nacional. A partir d’això, es tindrà el certificat de qualitat que donarà lloc a l’etiquetatge de seguretat.

Llei de comerç exterior

Des del juliol del 2004, en aplicació de la Llei de comerç exterior, l’Estat té la potestat de limitar o imposar quotes o contingents aranzelaris a les importacions o a les exportacions. Hi ha diversos motius, pot ser per seguretat nacional o per problemes sanitaris, per exemple.

Des de l’ICEX s’ofereix informació més detallada sobre les exportacions al gegant asiàtic, amb detalls sobre el règim aranzelari i la reglamentació. En Caixa Popular, a més, us podem oferir assessorament especialitzat per a ajudar la vostra empresa a iniciar o consolidar-se en el sector de les exportacions.

 

 

Deixeu un comentari

X