L’export manager, un nou perfil per a assegurar l’èxit del comerç exterior a escala internacional

2021-11-05T16:15:37+01:00 30 de novembre de 2021|Els teus diners, Empren|

Llançar-se cap al mercat exterior pot ser complex per a moltes empreses valencianes, ja que es requereixen molts recursos nous per poder aconseguir els coneixements i preparació necessaris per al món de les exportacions. Per aquest motiu moltes pimes compten amb la figura d’un export manager, o un servei d’export management, que els ajuda a abordar la internacionalització dels seus productes a l’estranger.

 

Hi ha uns quants motius per a saltar cap al comerç exterior. Entre aquests està la necessitat d’incrementar les vendes per reduir els costos de producció, explorar nous mercats per evitar les dificultats o, simplement, saber com funcionen les borses internacionals per aconseguir futures inversions en actius de creixement.

 

En aquest article fem una anàlisi sobre el perfil de l’export manager i les oportunitats comercials que té per a una companyia. La seua importància és cada vegada més gran en el comerç exterior, així que cal conéixer-ne els avantatges i les característiques d’aquest professional amb vista al futur.

 

Què és un export manager?

 

L’export manager s’ha convertit en un dels baluards exportadors de les empreses per a endinsar-se en el mercat internacional, independentment de la seua grandària. Les empreses incorporen aquesta figura al seu departament d’internacionalització perquè lidere l’estratègia de venda dels seus productes o serveis en l’exterior, i obté grans possibilitats d’èxit.

 

Les tasques d’aquest professional consisteixen a conéixer detalladament el mercat internacional i orientar l’empresa perquè prenga una bona decisió sobre els actius que dedicarà a la venda a escala mundial. És per això que s’encarrega de planificar la política de promoció, vendes i distribució, a més de supervisar les accions comercials des que naixen en la companyia fins que s’implanten en el mercat de destinació.

 

Abans de triar un bon export manager cal conéixer uns quants perfils que compten amb experiència prèvia al país a què vol dirigir-se el negoci. Això permet decantar-se per un perfil que ja haja treballat amb els mateixos productes que volen exportar-se, i haja assolit un nivell alt de professionalització en el moment de la venda als clients estrangers.

 

Quines funcions fa l’export manager?

 

Per a aconseguir que l’export manager desenvolupe les seues funcions de manera òptima, requereix un equip d’empleats a la seua disposició que estiguen destinats prèviament als mercats a què vol dirigir-se l’empresa. L’export manager haurà d’assumir una sèrie de responsabilitats com les següents, que permetran assolir l’èxit empresarial a llarg termini:

 

  • Fer una anàlisi de mercat. L’elecció del mercat internacional és la més delicada, cosa que implica un gran nivell de coneixement local per part dels professionals que han de preparar l’enviament de la mercaderia. Entre altres apartats, cal redactar un document en què es reculla la demanda de productes o serveis, la grandària del client potencial, el cost del producte o els canals de distribució apropiats per a cada producte.

 

  • Identificar el producte a exportar idoni. El producte que es vol exportar ha de fabricar-se amb una qualitat consistent, comparable a la dels seus competidors al país de destinació. A més, ha de considerar els requisits especials per a l’empaquetatge i etiquetatge, així com les lleis governamentals que regulen la importació de nous productes dins del mercat corresponent.

 

  • Definir i supervisar les estratègies comercials. Una organització que vol exportar un producte o servei necessita seguir una estratègia que tinga com a referència el pla de màrqueting de l’empresa. Això inclou una planificació i acció de vendes, a més d’un pla detallat que indica com fer el seguiment i el mesurament dels resultats.

 

 

 

Deixeu un comentari

X