El país viu un moment decisiu quant a innovació i internacionalització

2019-12-12T13:52:36+01:00 25 d'octubre de 2019|Al teu costat|

La solidesa de la internacionalització al país trau un notable alt, un 7,26 de 10, sobre la base de l’índex creat per l’Associació d’Empreses Industrials Internacionalitzades (AMEC).

De fet, és rellevant analitzar la manera com la solidesa de la nostra economia ha millorat més d’un 6 per cent en l’últim any.

Les empreses exportadores regulars del nostre país han experimentat un comportament més positiu en comparació amb el conjunt europeu. Els productes industrials i la tecnologia són els sectors que més repunten, tal com ens expliquen des d’AMEC.

 

L’índex de solidesa de la internacionalització detalladament

L’índex de solidesa de la internacionalització (SIS) avalua diferents indicadors, com els següents:

 1. El nombre d’empreses exportadores regulars i implantades a l’exterior
 2. La concentració empresarial i sectorial de les exportacions
 3. Les pimes exportadores
 4. Les variacions de les exportacions
 5. El pes d’aquestes en el PIB
 6. La quota de les exportacions mundials
 7. La inversió a l’exterior
 8. La inversió estrangera
 9. La diversificació geogràfica de les exportacions
 10. La diversificació geogràfica de la inversió
 11. El nivell tecnològic de les exportacions
 12. La variació de preus de les exportacions
 13. La participació en les cadenes de valor internacionals
 14. Els instruments financers per a la internacionalització
 15. Els establiments a l’exterior
 16. El pressupost públic per a la internacionalització
 17. Les barreres a l’exportació

 

Intensitat tecnològica i inversió pública

Al nostre país, l’indicador d’intensitat tecnològica i d’inversió pública s’ha mantingut sense variacions, un fet que ens afecta negativament com a país. Tal com ens explica el director general d’AMEC, Joan Tristany, “Espanya se situa des de fa molts anys per davall de la mitjana europea quant a recursos públics a la innovació i sembla que aquesta situació no canvia. Cal fer una aposta molt decidida de país, cal destinar molts més recursos públics que incentiven les empreses a innovar”.

Modificar l’estratègia nacional per a impulsar la inversió pública en innovació i internacionalització és clau en el futur. “En un context global de gran transformació tecnològica, qui no faça els deures es quedarà arrere. Vivim en la indústria 4.0, si els nostres equips productius continuen sent els mateixos que els del segle passat, la resta dels països que sí que facen aquest canvi i transformació ens passaran per davant”, ens explica Tristany, que assegura que a Espanya aquesta indústria requereix “un Pla Renove que modernitze la capacitat productiva del país”.

 

Nous obstacles a l’exportació

Quan es parla d’obstacles de destinació hem de pensar en els aranzels i en altres barreres més tècniques, com ara canvis reguladors i normatives noves, que implicaran tràmits per a les nostres empreses exportadores, i també processos més complicats i llargs.

El Consell Consultiu de Relacions Comercials Internacionals tracta de mantindre informades les empreses exportadores de la situació en cada país, per a tractar d’evitar problemes en les operacions comercials. És de gran ajuda, ens explica el director general d’AMEC, Joan Tristany, que “les administracions contribuïsquen a identificar aquestes barreres als països de destinació i en faciliten la informació a les empreses perquè puguen conéixer-les i fer-hi front en millors condicions. Al mateix temps, cal arribar a posicions que disminuïsquen aquestes barreres a través d’acords comercials, cosa que pertoca a la UE”.

 

Possibles conseqüències d’un Brexit dur 

Des del 2017, cada any s’ha reduït lleument el pes de les exportacions al Regne Unit. Les empreses exportadores nacionals s’han preparat, ens assegura Tristany, amb mesures “per a protegir-se davant de canvis sobtats en les relacions comercials. Aquestes clàusules permeten modificar contractes i terminis de lliurament”.

La realitat és que vivim un moment polític i comercial volàtil en què sembla que les tensions comercials creixen, la demanda mundial està en fase d’alentiment i el comerç exterior nacional creix a un ritme més lleu. Davant d’aquest escenari, Tristany afirma que, “és important que l’economia espanyola tinga diversificats els mercats”.

Assessorament personalitzat a empreses en Caixa Popular

Des de Caixa Popular oferim un servei d’assessorament especialitzat a totes les empreses, pimes i autònoms de la nostra regió que es plantegen internacionalitzar-se. Si et trobes en aquesta situació, t’ajudarem amb molt de gust!

Deixeu un comentari

X