Entrevistem a la Cooperativa Valenciana Mestres de la Creu

2021-06-30T10:00:39+02:00 30 de juny de 2021|Al teu costat|

Aprofitant que aquesta setmana se celebra el Dia Mundial del Cooperativisme, iniciem una nova sèrie d’entrevistes a cooperatives sòcies de Caixa Popular, entrevistant a Miquel Ruiz , Vicedirector pedagògic de l’escola Santa Cruz. 

 

Breu presentació de la cooperativa:

Mestres de la Creu Cooperativa Valenciana
C/ Camí Vell de Xirivella, 26 (46920 Mislata)
Sector: educació
Nre. Persones sòcies: 29
Data de constitució: 18/10/2010
Tipus de cooperativa: de treball associat
www.colsantacruz.es

 

  1. Què vos va portar a emprendre sota la fórmula del cooperativisme? Era la vostra primera opció?

La fórmula cooperativa fou l’opció per diferents motius. En primer lloc, perquè el caràcter social del projecte educatiu del nostre centre, ja present abans de la reconversió d’aquest en cooperativa, ens empenyia en aquesta direcció gairebé de manera natural. Però també per un convenciment individual d’una majoria de treballadors i treballadores que van intuir que aquesta fórmula cooperativa no sols podia ser especialment coherent amb el projecte educatiu de l’escola, sinó que també d’alguna manera el podria impulsar.

 

  1. Amb quins valors associes el cooperativisme?

El cooperativisme es defineix com un tipus d’associacionisme de caràcter empresarial sostingut per uns valors concrets. En aquest sentit, hauríem d’aspirar a quedar-nos amb tots, a construir projectes que plantegen una actualització progressiva i plena de tots. Més enllà d’això, posats a triar, sí que lligaríem el cooperativisme amb dos d’aquests valors: el de la democràcia, un valor que a més apareix explícitament en la definició del que és una cooperativa, i el de la solidaritat. Són uns valors centrals no sols amb relació al funcionament intern d’una empresa cooperativa (que ha d’estar “democràticament controlada” i basada en una “propietat conjunta” que només pot ser solidària), sinó amb relació al compromís que tota cooperativa ha d’adoptar amb la comunitat de què forma part. És per això que entenem que aquest compromís no pot ser neutre ideològicament: ans al contrari, ha de ser un compromís que promoga expressament la democràcia i la solidaritat, les pràctiques i les actituds democràtiques i solidàries, en aquells entorns en què es desenvolupa el projecte cooperatiu.

 

  1. Quin és, segons el teu punt de vista, el factor que marca la diferència entre una cooperativa i un altre tipus de forma jurídica per a emprendre?

L’empoderament de la persona perquè, de manera col·lectiva (solidària, democràtica), siga capaç de compartir aspiracions i d’arribar a complir-les. Quan des del cooperativisme parlem de la importància de la dignitat humana i de posar la persona al centre dels nostres projectes, parlem sobretot d’empoderar-la gràcies a la participació en una empresa col·lectiva; parlem d’empoderar-nos.

 

  1. En Caixa Popular sempre parlem del valor social que aporten les cooperatives al teixit empresarial: creen ocupació de qualitat, són empreses democràtiques, socis treballadors que tenen autonomia… Creieu que aquest valor afegit arriba a conéixer-se pels clients? Com ho feu per a intentar donar a conéixer el vostre valor social?

Aquest, el de la projecció del valor social de l’empresa cooperativa, és un dels grans reptes del cooperativisme i reconeixem que no sempre fem prou perquè esdevinga una realitat. Si estem convençuts que la gestió dels nostres projectes com a cooperatives aporta un valor social concret als resultats d’aquesta gestió, crec que hem de fer més per posar el focus en aquesta associació entre gestió i valor social dels resultats i dels processos que els fan possibles. Sense cap pretensió d’exclusivitat (naturalment el valor social de la gestió empresarial no és privatiu del model cooperatiu), però sí amb la claredat suficient perquè s’entenga que el valor social del cooperativisme té uns components propis que naixen de la mateixa configuració de les empreses cooperatives, naixen d’uns valors i uns principis determinats. I això pensem que no sols cal dir-ho, sinó que també d’alguna manera cal demostrar-ho: amb els fets, és a dir, amb el caràcter de les accions que fem i amb la manera que tenim de fer-les.

En el nostre cas, sobretot en les accions que fem en el nostre entorn i en col·laboració amb les entitats que fan comunitat amb nosaltres, intentem sempre fer explícit que la nostra aportació a aquestes accions (tant quan les liderem com quan sumem des d’una altra posició) és la que és i la duem a terme de la manera com la fem, perquè som escola i som cooperativa.

 

  1. Dona’ns tres motius pels quals recomanes la cooperativa als que vulguen emprendre.

L’oportunitat d’empoderament i d’autorealització (personal, professional) que em donaré i que donaré als altres amb qui compartisca el projecte; l’oportunitat de contribuir a fer créixer un projecte econòmic i social que naix amb l’objectiu d’incidir d’una manera determinada en la comunitat en què arrele; i mitjançant la intercooperació, l’oportunitat de fer-lo créixer en cooperació amb altres projectes de tipus cooperatiu, amb aliances que, a més d’enfortir el teu projecte, contribuiran a fer més visible i més sòlid el model econòmic i social alternatiu que representa el cooperativisme.

 

  1. Per a vosaltres, quin valor té ser cooperativa sòcia de Caixa Popular?

Justament el d’aquesta intercooperació a què acabem de fer referència. Per a nosaltres, Caixa Popular no és una altra entitat financera: és un projecte cooperatiu amb què compartim valors i principis: econòmics, socials, culturals i, de manera especial quan parlem d’una entitat financera, també ètics. Això evidentment obri un ventall de possibilitats de col·laboració, d’intercooperació, que ens transmet confiança i proximitat.

 

  1. Com a cooperativa, vos impliqueu socialment amb alguna causa del vostre entorn?

Com hem comentat adés, el nostre projecte educatiu i cooperatiu té un caràcter social marcat, que és determinat per la realitat sociològica del nostre entorn, el barri de la Creu de Mislata i els seus voltants. Un entorn que, per diferents factors, ha esdevingut un espai molt divers des d’un punt de vista sociocultural (amb una presència molt destacada de població migrant arribada de tot arreu) i amb un alt risc d’exclusió social per a una part important del veïnat que hi resideix.

El nostre projecte busca donar resposta, amb totes les eines que té a l’abast l’escola, a les necessitats d’aquest entorn. Una resposta que treballem per alinear amb una visió inclusiva de l’educació i de la societat en què és fonamental la col·laboració amb entitats socials actives en aquest entorn.

Aquesta col·laboració ha comportat la consolidació en el nostre projecte educatiu de diferents causes: per exemple, la de les persones refugiades residents al Centre d’Acollida a Refugiats (CAR) de Mislata, o la dels veïns i veïnes més grans del barri que són usuaris del Centre del Dia Municipal per a Persones Grans Dependents “Arniches”. Amb el pas del temps, aquestes causes han esdevingut actuacions i projectes pedagògics per a l’escola i veritables compromisos socials per a la cooperativa.

Deixeu un comentari

X