• Invertir o ahorrar

Invertir o estalviar? Decideix què t’interessa més

2020-03-09T14:06:55+01:00 12 de març de 2020|Els teus diners|

La teua salut financera dependrà de les decisions que prengues, siga per a augmentar el teu fons d’emergència amb estalvis mensuals o, també, per a buscar un rendiment dels diners per mitjà d’inversions en productes financers fets a mida.

En primer lloc, ens sembla rellevant deixar clara la diferència entre estalviar i invertir. Estalviar significa guardar o reservar un capital per a tindre’l disponible, en qualsevol moment. Invertir, en canvi, és utilitzar els diners per a un projecte o negoci amb l’objectiu de poder guanyar una rendibilitat associada al risc assumit. Per tant, és molt important tindre al cap que tota inversió té associat un risc que pot provocar una pèrdua dels diners invertits.

Augmentar els estalvis, primer pas

Si ens parem a pensar en la diferència entre estalviar i invertir, sembla senzill concloure que, si penses invertir, el primer pas és estalviar. I com comencem? Definint uns objectius d’estalvi concrets, senzills i mesurables.

I, després, tria alguna de les nombroses tècniques que hi ha, com, per exemple, el mètode dels sis sobres. No recordes en què consisteix? Es tracta de repartir els ingressos en sis sobres diferents amb un objectiu específic per a cada sobre; per exemple, despeses fixes o educació. Una altra fórmula pràctica per a començar a estalviar és el conegut com a mètode 50-20-30. En aquest cas es destina el 50 per cent dels ingressos a cobrir les necessitats i les despeses fixes, un 30 per cent per a assumir altres despeses personals i, finalment, un 20 % a l’estalvi.

Una vegada t’has proposat uns objectius d’estalvi i has escollit un mètode senzill per a tu, evita els errors comuns que t’impediran arribar a la teua meta financera, com ara, no concretar quants diners vols estalviar o plantejar-te estalviar a final de mes.

Ha arribat el moment d’invertir, com comence?

Caixa Popular et recomana que busques assessorament de professionals que t’ajuden a conéixer els productes d’inversió disponibles i, molt especialment, quin tipus d’inversor ets en funció del teu perfil de risc.

La realitat és que en el mercat trobaràs diferents productes per a invertir, ja que hi ha persones que estan disposades a assumir un risc més gran a l’hora de perdre el capital invertit a canvi d’optar a una rendibilitat més alta. Però, també, hi ha la possibilitat d’invertir en productes amb un risc més baix amb una possible rendibilitat inferior.

A través de Gescooperatiu, la Societat Gestora d’Institucions d’Inversió Col·lectiva del Grup de Caixes Rurals, trobem una opció variada i útil per a iniciar-te en el món de les inversions, sigues una persona conservadora o més aïna arriscada. Es tracta de les aportacions periòdiques en què el mínim mensual seria 30 €. Una opció accessible per a tota mena d’inversors!

Simula el rendiment de la teua inversió

Gescooperatiu ens proposa una fórmula d’inversió automàtica en què qualsevol persona pot destinar una quantitat periòdica per a invertir en productes d’acord amb el seu perfil de risc.

Tens disponible un simulador digital perquè et faces una idea de la manera com funcionen les aportacions periòdiques. Després de triar el perfil de risc que s’acoste més al teu cas específic, la quantitat de diners que vulgues invertir en un inici, la periodicitat que vulgues marcar a la teua aportació i el termini total de la inversió, al cap d’uns quants segons veuràs una aproximació del rendiment del teu capital invertit, sempre utilitzant com a base una rendibilitat esperada.

En Caixa Popular ens agrada recordar als nostres clients que, en tota inversió, ni el capital invertit ni la rendibilitat estan garantits, ja que també es poden generar pèrdues.

 

Deixeu un comentari

X