JUNTS INNOVEM 2019-03-25T17:17:37+01:00

Potser que el caràcter cooperatiu de Caixa Popular ens marque cada acció que posem en marxa.
És per això que ens agradaria que ens envies qualsevol proposta de innovació que tingues.
Segur que entre tots li traurem més punta.

Tens alguna proposta que vulgues fer-nos arribar? Utilitza este formulari per a enviar-nos les teues idees sobre innovació i des de Caixa Popular valorarem la seua factibilitat. Moltes gràcies pel teu interés!

  Últimes propostes

  Pense que seria molt interessant que tinguéreu productes enfocats a les mascotes.

  A les persones que en tenim una ens fa molt feliços que se’ls tinga també en compte, per ja a nosaltres es tracta d’un membre més de la família. Es podria crear un compte a partir del qual estalviar i planificar les seues despeses.  A més, podria estar lligada amb un segur per als animals i una targeta que ofrerisca descomptes en tendes d’animals i clíniques veterinàries per exemple, i finançament per a grans despeses com poden ser les operacions. Inclòs es podria destinar una part dels estalvis o dels pagaments amb la targeta a associacions protectores d’animals o altres projectes d’este estil.

  Podrieu oferir finançament per a joves que tenen que pagar un alquiler.

  Cada vegada som més els que no podem, ni volem, adquirir una vivenda i tindre un préstec hipotecari, però sí que ens ajudaria un xicotet préstec per a l’alquiler o la fiança, que a més, ens pot servir d’aval amb l’arrendatari, de cara a asegurar-li els pagaments. D’aquesta manera, estarieu ajudant als joves a accedir a una vivenda i donant seguretat a les persones que les alquilen.

  Últimament estan proliferant aplicacions que funcionen a manera de guardiola per a estalviar.

  Es tracta d’arredonir a l’alça cada compra que es pague amb targeta, de manera que la diferència entre el preu que es paga i el seu valor arredonit s’ingressa directament en un compte a part. Per exemple: si pague 5.56€ amb targeta, s’arredoneix a 6€, per tant 0.44€ s’estalviarien en un compte diferent. Estaria bé que vosaltres també oferíreu este servici, perquè és molt útil per a anar estalviant sense que ens adonem, i a més, estos xicotets imports podrien invertir-se directament en el nostre pla de pensions, pla d’estalvi o un altre producte que tinguem contractat.

  X