Una campanya més enllà dels valors.

2018-05-30T09:48:50+02:00 30 de maig de 2018|Al teu costat, Deixant empremta, Els teus diners|

El darrer espot de Caixa Popular, que acabem de presentar, és tota una declaració de principis, tractant d’evolucionar la idea d’una banca basada en valors.

Ja d’inici, la història es fonamenta en la relació entre dos germanes i gira al voltant del bàsquet com a fil argumental. I res d’açò és accidental, perquè volíem donar un paper preponderant a la dona en la nostra comunicació. I no només perquè sis de cada deu persones a Caixa Popular siguen dones, sinó perquè volem fer un xicotet homenatge als valors que les dones aporten a la societat i sobretot a les famílies que configuren el nostre entorn.

Mitjançant les dones també volem manifestar la nostra decidida aposta per valors com la perseverança, la humilitat o el sacrifici; pel treball col·lectiu i la solidaritat com a forma d’estar i de comportar-se.

I és que estem plenament convençuts que són precisament les emocions les que van configurant uns llaços entre la nostra entitat i totes les persones que valoren el tracte humà i els compromisos per damunt d’unes altres consideracions.

No volíem reduir la campanya a un argument purament comercial, volem establir ponts perquè tenim la plena convicció que en quant puguem establir connexions amb la gent que compartix les nostres idees, la comunió serà plena i duradora.

Si encara no has vist l’espot, ara tens l’oportunitat de fer-ho.

www.labancaqueettoca.es

Deixeu un comentari

X