L’agricultura i la ramaderia treballen unides pel medi ambient

2020-01-10T10:25:24+01:00 10 de gener de 2020|Al teu costat|

La Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA) ha organitzat diverses jornades per fer valorar totes les iniciatives i els projectes que tenen en marxa per a contribuir a lluitar contra el canvi climàtic.

En la Cimera del Clima COP25, l’UPA ha defensat l’aportació del sector de l’agricultura i de la ramaderia familiars a la sostenibilitat del nostre medi ambient.

“Que els agricultors i els ramaders participen en la Cimera del Clima de l’ONU, i se’ls escolte, és un fet històric molt important”, s’ha assenyalat des de l’UPA.

Gestió intel·ligent per a una demanda cada vegada més alta d’aliments  

Els agricultors i els ramaders se situen a l’avantguarda de la gestió dels recursos naturals. Des de l’UPA es defensen sistemes basats en petites i mitjanes explotacions, amb persones que residisquen en les zones.

La Unió de Petits Agricultors i Ramaders aposta per un decàleg molt senzill:

  1. L’agricultura i la ramaderia familiars són activitats clau en la gestió sostenible dels recursos naturals i en la producció responsable d’aliments.
  2. Segons l’inventari d’emissions del Ministeri per a la Transició Ecològica, l’agricultura i la ramaderia suposen l’11,6 per cent de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle d’Espanya, molt per davall del transport (26 %), la generació d’electricitat (20 %) o la indústria (19 %).
  3. Aquest 11,6 % del total es reparteix en un 7,6 per cent pel que fa a la ramaderia i en un 4 per cent pel que fa a l’agricultura, i en els últims 12 anys no hi ha hagut cap augment.
  4. El conjunt del sector primari té una característica especial davant de la resta de les activitats: els nostres sòls són embornals de carboni.
  5. Segons l’inventari d’emissions del Ministeri per a la Transició Ecològica, actualment els sòls gestionats pel sector primari n’emmagatzemen pràcticament la mateixa quantitat que el total de les emissions que produeix aquest sector.
  6. Volem ser clarament negatius en termes de balanç d’emissions i pel que fa a les millores per a reduir-les, volem sumar una gestió millor dels sòls per a emmagatzemar-hi més carboni encara.
  7. La ramaderia, i en particular el consum de carn, ha estat sent el focus d’atacs injustos en els últims mesos i, fins i tot, anys. Una gran part de la ramaderia espanyola, i també europea, es gestiona en sistemes extensius que, a més de produir aliments, suposen un fre als grans incendis forestals i al despoblament.
  8. L’existència d’un ramat de vaques o d’ovelles pot evitar la quantitat d’emissions tan enorme que suposa un incendi forestal. En l’incendi de la Gudiña es van cremar 1.500 hectàrees el 2017; el mateix any, a Tabazoa, en un incendi de característiques semblants, només es van cremar 100 hectàrees. La diferència: a la Gudiña no hi havia bestiar i a Tabazoa pasturaven 400 vaques per la muntanya. En el primer cas les emissions de CO₂ a l’atmosfera es van calcular en 61.500 t de CO₂; en el segon cas, 4.100 t de CO₂. D’aquestes dades podríem concloure que les 400 vaques van aconseguir evitar l’emissió a l’atmosfera de 57.400 t de CO₂. Això suposa l’emissió equivalent a 31.888 vaques.
  9. No podem ser ostatges de modes que suposen molt per a hui i molt poc per a demà. Cal afegir sensatesa al debat i introduir-hi una perspectiva de futur. Davant del no consum, l’UPA proposa un consum responsable i racional de la carn, en el context d’una dieta mediterrània i amb un respecte escrupolós al benestar animal.
  10. Davant de les proclames que diuen que el calfament global desapareixeria si es deixara de menjar carn, l’UPA defensa que a Espanya n’agreujaria les emissions i, per tant, el problema.

Deixeu un comentari

X