• Leasing Caixa Popular

Renova les eines de la teua empresa amb el lísing de Caixa Popular

2020-06-16T12:38:05+02:00 18 de juny de 2020|Els teus diners|

Caixa Popular ofereix als seus clients empreses, i a tots els negocis interessats, un sistema de finançament a llarg termini per a poder adquirir o renovar els seus béns productius. És a dir, modernitzar els equips informàtics, actualitzar la maquinària, canviar de nau industrial o renovar la flota de vehicles, per exemple.

En què consisteix el lísing de Caixa Popular?

El lísing de Caixa Popular és una eina de finançament accessible per a les companyies que han d’adaptar els seus béns mobles i immobles a les necessitats actuals.

Per a entendre en què consisteix el lísing de Caixa Popular, cal tindre clar que és un contracte de lloguer que signa l’empresa amb l’entitat financera. Caixa Popular adquireix els béns que necessita la companyia i el negoci pot fer-los servir a canvi d’unes quotes periòdiques. Una vegada que el contracte d’arrendament acaba, l’empresa pot triar comprar els béns si li continuen interessant o prescindir-ne.

Imaginem que el teu negoci fora més rendible en una nova oficina o nau industrial. Si tries l’opció de lísing amb Caixa Popular, a més d’obtindre un finançament que pot arribar fins al 100% de la inversió, sense veure’t en l’obligació de fer un desemborsament important de colp, també gaudiràs de beneficis fiscals bastant atractius per al teu negoci.

Avantatges principals per a la teua empresa amb el lísing amb Caixa Popular

Caixa Popular facilita a les empreses del seu entorn la fórmula de finançament a llarg termini anomenat lísing, una eina que obri un ventall ben ampli de possibilitats per a impulsar l’activitat de negocis i autònoms.

Entre els avantatges més destacats per a les companyies o els autònoms, podem destacar:

1. Evita un desemborsament immediat

Gràcies al lísing de Caixa Popular, l’empresa o l’autònom té la possibilitat d’utilitzar el bé, moble o immoble, a canvi d’uns pagaments mensuals. Gràcies a aquesta modalitat de finançament, ni la companyia ni el professional autònom eviten gastar la liquiditat disponible en aquest moment i guanyen tranquil·litat per a afrontar altres despeses.

2. Elecció lliure del bé adquirit

L’empresa o l’autònom tria quin bé moble o immoble vol adquirir. A més, també pot decidir amb quin proveïdor vol dur a terme l’acord.

3. Finançament que pot arribar fins al 100% de la inversió

Es pot finançar fins al 100% de l’import de la inversió sense impostos a mitjà i a llarg terminis. Cal tindre en compte que el lísing es constitueix per la quantitat total de la factura, excloent-hi l’IVA o l’IGIC.

4. No es paga l’IVA quan escompra

Aquest és un dels avantatges més valorats per les empreses i els autònoms, ja que serà Caixa Popular qui assumirà el cost de l’IVA.

Les quotes de lísing estan subjectes a IVA, al tipus general del 16%; aquest impost és deduïble per l’arrendatari com a IVA suportat.

5. Sense obsolescència

Les empreses i els autònoms s’estalvien l’obsolescència del bé moble o immoble adquirit. Gràcies al lísing, sense haver comprat l’actiu, l’empresa i l’autònom poden gaudir-ne de l’ús, a canvi del pagament mensual, i en el moment final del contracte decidir si volen comprar el bé o no. Si ha quedat obsolet, podran triar un altre bé més actual.

6. El cost financero fiscal és més reduït

El lísing de Caixa Popular permet l’amortització accelerada del bé moble o immoble, fins al doble de l’amortització fiscal.

Fins i tot, empreses amb un volum de negoci que no supere els 5 milions d’euros (pimes) podran deduir-se de la base imposable de l’impost de societats o IRPF de l’arrendatari fins al triple de l’amortització fiscal.

A més, la càrrega financera que es va suportant també és una despesa fiscalment deduïble. Pothaver-hi casos en què aquesta deducció estiga subjecte a límits. És recomanable consultar aquests límits en la teua entitat financera per evitar errades.

7. Altres avantatges fiscals:

  • Les plusvàlues obtingudes, o beneficis extraordinaris, que siguen reinvertits en operacions de lísing en Caixa Popular tindran l’opció de diferir-se en el termini de l’operació.
  • L’empresari o l’autònom autofinança el bé moble o immoble, ja que els diners per a pagar les quotes periòdiques es poden obtindre gràcies a la rendibilitat del seu nou actiu.
  • Les inversions amb resultats positius per a la protecció del medi ambient, la lluita contra la contaminació o la reducció, la recuperació o el tractament de residus industrials a la Comunitat Valenciana tenen una deducció del 10% d’aquestes inversions.
  • En el cas de finançar un bé immoble amb el lísing de Caixa Popular, és important tindre clar que no és deduïble com a despesa la part de les quotes corresponent a la recuperació del cost del terreny. Segons la legislació vigent, aquesta despesa podria arribar al 15% de la quota total.
  • L’import dels lliuraments inicials són deduïbles i serà repartit al llarg de la vida del contracte d’arrendament. Es respectarà, sempre, el límit esmentat abans del doble o el triple de l’amortització fiscal.

8. A través d’aquesta fórmula s’ofereix al client la possibilitat d’adquirir la propietat pel valor residual del bé o, si no hi està interessat, retornar-lo. Si es tracta d’un lísing operatiu, s’obrirà l’opció de renovar el contracte.

Totes les empreses que treballen amb Caixa Popular coneixen i poden beneficiar-se d’aquesta fórmula d’inversió accessible i còmoda. A més, gràcies al servei d’assessorament personalitzat, els especialistes de Banca d’Empreses de Caixa Popular acompanyen els autònoms i els negocis, siguen de la dimensió que siguen,per a impulsar-ne el creixement professional, la transformació i el màxim desenvolupament del negoci.

Deixeu un comentari

X