Objectiu de la llei de canvi climàtic: reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle

2020-08-03T09:00:36+02:00 3 d'agost de 2020|ambiental, Deixant empremta|

El Govern central ha aprovat el primer Projecte de llei de canvi climàtic i transició ecològica (PLCCTE). L’objectiu d’aquesta normativa, que ja ha arribat a les Corts, definirà el camí per a minimitzar la dependència nacional sobre els combustibles fòssils i reduirà l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.

Una llei per a complir el nostre compromís mediambiental

Gràcies a aquest projecte de llei, serà obligatori complir els diferents acords climàtics internacionals. L’objectiu del PLCCTE és aconseguir neutralitzar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, a tot estirar, l’any 2050.

El territori espanyol és un dels més exposats davant del canvi climàtic. Aquesta situació d’emergència promou tirar avant una llei que, entre altres mesures, establisca els reptes energètics següents per al 2030 amb revisions a l’alça sempre que siga possible:

 • Una reducció del 20 % l’any 2030 d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per comparació amb els nivells del 1990.
 • Aconseguir que un 35 per cent de l’energia procedisca de fonts renovables.
 • Aconseguir un sistema elèctric amb, almenys, un 70 % de generació a partir d’energies d’origen renovable.
 • Millorar l’eficiència energètica fent disminuir el consum d’energia primària un 35 %, respecte de la línia de base d’acord amb la normativa comunitària.

A Espanya, en principi, segons els Plans Nacionals d’Energia i Clima (PNIEC), que busquen contribuir a assolir els objectius del PLCCTE, aconseguirem el repte marcat per al 2030. Fins i tot, es preveu que la reducció de les emissions arribe a un 23 % respecte de l’any 1990, s’arribe al 42 % pel que fa al consum final d’energia a través de fonts renovables, la presència d’energies netes en el sistema elèctric supere el 70 % i l’eficiència millore un 39,5 %.

L’any 2050, d’altra banda, hem d’haver aconseguit la neutralitat total de l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i el 100 % del nostre sistema elèctric haurà de ser renovable.

A més, aquest mateix any s’haurà d’augmentar el compromís mediambiental a la Unió Europea, amb la implicació de tots els països membres, i coneixerem els percentatges marcats per a les dècades següents.

Economia i lluita contra el canvi climàtic, una simbiosi real

El Projecte de llei de canvi climàtic i transició ecològica (PLCCTE) que ha aprovat el Govern determina una resposta transversal al repte climàtic i una oportunitat de reactivació econòmica contra la crisi actual. S’hi aposta pels principis següents:

 • Desenvolupament sostenible.
 • Justícia social.
 • Resiliència.
 • Precaució i no regressió dels avanços aconseguits.
 • Protecció i promoció de la salut pública.
 • Millora de la competitivitat dels sectors productius.
 • Cooperació entre administracions.

La necessitat d’adaptar la nostra realitat energètica és una força de reactivació econòmica a curt termini. A més, el ciutadà es convertirà en el centre del sistema i les energies renovables podran aprofitar una millora de la competitivitat empresarial i industrial, ja que el Govern té previst desenvolupar un marc retributiu nou per a la generació renovable, basat en el reconeixement a llarg termini d’un preu fix per l’energia.

 

Deixeu un comentari

X