Planifica i dissenya la successió familiar del teu negoci

2020-01-10T11:52:08+01:00 16 de desembre de 2019|Al teu costat|

La successió d’un negoci familiar és un moment delicat per a tots els membres de la família i pot arribar a generar discussions difícils de superar. Per aquest motiu, des de Caixa Popular pensem que tindre un bon pla d’acció és clau per a evitar aquests problemes i assegurar-te una transmissió del negoci amb èxit.

Prepara el protocol familiar

Segons el Reial decret 171/2007, el protocol familiar és “el conjunt dels pactes subscrits pels socis entre si o amb tercers amb qui es tenen vincles familiars que afecten una societat no cotitzada, en què hi ha un interés comú amb vista a aconseguir un model de comunicació i consens a l’hora de prendre decisions per a regular les relacions entre família, propietat i empresa que afecten l’entitat”.

En definitiva, es tracta d’un document, que ha de tindre naturalesa jurídica, en què s’estableixen les normes de convivència per a hui i per al futur. Ha d’estar consensuat entre totes les parts implicades, sense excepcions. Gràcies a aquest acord, es garanteix una harmonia empresarial; també, per descomptat, per al moment de la transmissió generacional del negoci.

1. Continguts indispensables

El protocol familiar es defineix segons la naturalesa de l’empresa familiar. Entre els continguts que ha d’incloure aquest document hi ha:

  • Procés per a la presa de decisions.
  • Normes de regulació dels òrgans de govern de la companyia i composició.
  • Òrgans societaris comuns establits segons la llei.
  • Normes relacionades amb l’àmbit financer i comptable de la companyia.
  • Com i quan s’ha de dur a terme el relleu generacional.
  • Quins són els drets d’eixida individual.
  • Polítiques de remuneració i dividends.
  • Polítiques de responsabilitat social.
  • Polítiques socials i familiars.

 2. Forma recomanada per al contingut

El protocol familiar s’ha de redactar amb un llenguatge senzill perquè puga ser comprés per qualsevol soci de l’empresa. És vital que tots els membres de la família entenguen el que es diu en aquest document, per a evitar confusions i millorar la predisposició a respectar les normes indicades en el protocol familiar.  

3. Actualitzacions del protocol familiar

El protocol familiar pot evolucionar i experimentar modificacions amb el pas del temps, com la mateixa societat i empresa. Però, a més, és aconsellable examinar-lo periòdicament per a revisar que totes les normes i maneres d’actuar indicades en el document continuen tenint raó de ser i són eficaces.

Si vols elaborar o revisar el protocol familiar, recorda que en Caixa Popular et podem oferir assessorament personalitzat per a qualsevol assumpte que tinga a veure amb les finances del teu negoci. Consulta la nostra àrea de Banca per a Empreses en la web o, si ho prefereixes, acosta’t a una de les nostres oficines i consulta’ns-ho.

Deixeu un comentari

X