• Exportaciones valencianas

Quatre passos clau per a un pla d’exportació efectiu

2021-03-01T13:23:12+01:00 1 de març de 2021|Deixant empremta, econòmica|

En el desenvolupament d’un bon pla d’exportació no hi ha un procediment estàndard a seguir, no obstant això, durant el procés serà decisiu considerar les particularitats de cada empresa o sector, detallant de manera clara com és l’empresa, cap a on va, per què i com ho farà.

Resumim en quatre passos les bases que detalla Salvador Mercado perquè una empresa es llance al mercat internacional de manera reeixida (Comerç Internacional 1, Editorial Limusa)

Primer pas de pla d’exportació: com és la teua empresa?

En primer lloc, hem de conéixer la situació actual de la nostra organització, responent a una sèrie de preguntes:

 • Quin lloc ocupem en el mercat en què es localitza?
 • Quins són els nostres canals de distribució?
 • Com són els nostres clients?
 • A quines estratègies de promoció solem recórrer?
 • Quina competència tenim?
 • Quina és la nostra posició?

Després d’aquesta anàlisi, intentem definir les fortaleses i febleses de la nostra empresa. En aquest moment, alguns analistes recomanen incloure objectius a llarg i curt termini, si comptem amb antecedents d’un pla de negocis d’exportació, seria molt recomanable.

 

Segon pas de pla d’exportació: on exportarem?

En aquest pas, i segons recull S. Mercado, el pla ha d’identificar i reflectir les oportunitats comercials que beneficiarien l’empresa als països en què vol vendre, mitjançant una anàlisi d’investigació del producte mateix i del mercat potencial.

D’aquesta manera, valorarem els diferents mercats d’interés i optarem pels que ens resulten més interessants. Conéixer i analitzar el comportament d’aquests mercats és essencial. Per a aconseguir-ho, caldrà fixar-se en diferents aspectes:

 • El perfil del país
 • El comportament del consumidor
 • L’entorn comercial i els indicadors econòmics
 • Les oportunitats i les amenaces que ofereix el país
 • Els canals de distribució
 • Les barreres aranzelàries

 

Tercer pas del pla d’exportació: comparar els mercats i seleccionar l’idoni

El tercer pas suposaria valorar la competitivitat internacional de la nostra empresa i dels nostres productes o serveis. Analitzem i comparem les fortaleses i febleses tant de la nostra empresa com les dels nostres competidors en cada mercat potencial amb la finalitat d’identificar les barreres d’entrada.

Després d’haver recaptat la informació sobre els mercats en el primer pas, seleccionarem els més adequats al nostre producte i que oferisquen més potencial de creixement per al nostre negoci.

 

Quart pas del pla d’exportació: pla d’acció

Després de reunir la informació dels tres passos anteriors, identifiquem i acordem quines accions optimaran el rendiment de la nostra empresa en els nous mercats.

Es tracta de la conclusió al pla d’exportació: crear un pla d’acció que definisca com actuarem. Per assegurar l’èxit de la nostra activitat exportadora, és molt important la creació d’un cronograma amb les diferents accions a implantar, incloent-hi les dates límit i enumerant les necessitats tant financeres, logístiques, de recursos humans, legals, etc.

En aquest apartat cal analitzar:

 • Els tràmits necessaris en el mercat internacional.
 • El preu del producte que es comercialitzarà.
 • Les dates de lliuraments i els pagaments.
 • Els Termes de Comerç Internacional, INCOTERMS o regles internacionals que determinen l’abast de les clàusules comercials del contracte de compravenda.
 • Temes de logística, penalitzacions o sancions en cas d’incompliments.

 

Amb totes les variables anteriors detallades i analitzades, no hi ha dubte que desenvolupar degudament un pla d’exportació no sols ajuda des d’un punt de vista comercial, sinó que permet a l’empresa analitzar la seua situació, i generar més participació, per ser conscients de les seues possibilitats i anticipar-se a possibles amenaces.

L’autora canadenca Danielle LaPorte afirmava que «planificar per a l’èxit et farà encara més creatiu». Aquest és només un motiu més per a implementar el nostre pla d’acció per a exportar un producte amb èxit.

 

 

Deixeu un comentari

X