Què ha de fer un autònom per cobrar l’atur o el cessament d’activitat per l’estat d’alarma

2021-02-26T13:13:34+01:00 26 de febrer de 2021|A tu lado, Els teus diners, Empren|

L’atur o cessament d’activitat és un dret que tenen els autònoms des de l’any 2010. Sembla sorprenent que es tardara tant a dotar d’aquest recurs els treballadors per compte d’altri, però la realitat és que cada vegada són més els autònoms que en fan ús quan ja no tenen faena.

A les dificultats de ser autònom, com l’extensa paperassa que s’ha d’emplenar amb les obligacions tributàries, s’uneix la dificultat per a trobar clients. L’atur suposa un alleujament per a ells quan es veuen en situacions apurades que els impedeixen continuar la seua activitat.

A continuació t’ajudarem a diferenciar entre el cessament d’activitat o atur i el cessament d’activitat extraordinari, una mesura implantada pel Govern per fer costat als autònoms que han hagut de parar l’activitat o reduir els seus ingressos durant uns quants mesos per la crisi del coronavirus.

 

En què es diferencien l’atur i el cessament d’activitat extraordinari?

La història de l’atur dels autònoms és relativament recent. La Llei 32/2010, de 5 d’agost de 2010 va ser la primera que preveia la possibilitat que un treballador per compte propi poguera sol·licitar aquest dret als organismes de la Seguretat Social i Hisenda. Va ser l’1 de gener de 2019 que aquesta cotització es va tornar obligatòria, a través del Decret llei 28/2018, de 28 de desembre.

L’any passat, l’executiu va decidir implantar el cessament d’activitat extraordinari, una mesura recollida en el Reial decret llei 8/2020 per cobrir els autònoms que s’havien vist afectats per la situació econòmica de la Covid-19. En aquest cas, n’hi ha dos supòsits: quan l’estat d’alarma l’ha obligat a parar la seua activitat o quan els ha afectat amb gravetat.

 

És fàcil sol·licitar aquestes prestacions? Quins requisits cal complir?

 

La sol·licitud de l’atur o cessament d’activitat ve amb una sèrie de requisits que l’autònom ha de complir si vol gaudir d’aquesta prestació. En primer lloc, necessita pagar 5,36 euros més al mes, que deriva en 64 euros més a l’any, però a canvi aconsegueix dret a una bonificació pel final de la seua activitat, per un accident de treball o una malaltia professional des del primer dia de baixa.

 

La cotització ha d’haver sigut almenys de 12 mesos abans de sol·licitar la prestació. A més, no ha d’estar en edat de jubilació i ha de conservar la llicència per a exercir sense incórrer en causes penals. Finalment, ha d’estar registrat de manera legal en el cessament d’activitat com a autònom, amb un compromís d’activitat, i haver pagat totes les quotes a la Seguretat Social.

Els treballadors per compte propi que compleixen tots aquests requeriments poden accedir a l’atur, la quantia del qual es calcula segons la base de cotització i les quotes que paga de manera mensual. Com deus comprendre, convé cotitzar per la base més alta de la Seguretat Social si vol aconseguir-se un bon matalaf econòmic per a les situacions més difícils de cada any. La duració és molt variable, i va dels 2 mesos als 24 (2 anys).

El cessament d’activitat extraordinari és el segon recurs de què disposa l’autònom per pal·liar l’efecte negatiu de la Covid-19. Si ha hagut de cessar la seua activitat durant l’estat d’alarma rebrà una prestació, mentre que si ha vist reduïda la seua facturació en un 75% respecte al semestre anterior, n’aconseguirà una altra. La novetat rau en el fet que també poden unir-s’hi els autònoms que tenen treballadors a càrrec seu i han presentat un ERTO, una modalitat de protecció estatal que s’ha prolongat fins al maig del 2021.

Per obtindre-la és imprescindible estar afiliat i donat d’alta en la Seguretat Social quan es declare l’estat d’alarma, així com en el Règim d’Autònoms o en el Règim dels Treballadors de la Mar, si escau.

En el segon supòsit, l’autònom ha d’acreditar una reducció de la seua facturació en el mes natural anterior almenys d’un 75% sobre la mitjana de facturació del semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma. A més, ha d’estar al corrent en les quotes de la Seguretat Social i, al contrari que en l’atur, no s’exigeix un període de cotització de 12 mesos per al cobrament de la prestació.

Si l’autònom no està al corrent de les quotes, l’òrgan gestor el convidarà a pagar perquè puga ingressar els seus deutes en el termini de 30 dies naturals. Això passa a partir de la data de suspensió o la reducció de la facturació.

Hi ha una altra novetat respecte a l’atur, i és que el treballador per compte d’altri no haurà de tramitar la baixa en la Seguretat Social i continuar d’alta en la seua activitat econòmica en Hisenda. Els ingressos, això sí, continuaran sent d’un 70% sobre la base reguladora i la duració definitiva arribarà fins que es complisca un dia després d’acabar l’estat d’alarma, disposat actualment per al dia 9 de maig.

Què et semblen tots aquests requisits i terminis? L’objectiu d’aquestes prestacions és que l’autònom compte amb un mecanisme governamental per protegir la seua activitat en el cas que no tinga clients o l’estat d’alarma haja fet forat en les seues pretensions econòmiques.

Una de les grans oportunitats de negoci d’un autònom està en la internacionalització del seu negoci. La digitalització i l’exportació dels seus productes van de la mà, per oferir-li una via d’ingressos a tindre en compte a mesura que vaja alentint-se l’expansió del virus i el comerç internacional recobre la fluïdesa habitual. No oblides que comptes amb la plataforma El teu finançament per trobar totes les opcions de finançament públic a disposició teua, en el cas que necessites un impuls lleu per a afrontar la innovació de la teua activitat.

 

 

 

 

Deixeu un comentari

X