Quines pensions hi ha hui al país? Sàpies els requisits mínims

2020-12-07T09:01:56+01:00 7 de desembre de 2020|Els teus diners|

Tindre tranquil·litat financera durant la jubilació és un objectiu que tots els ciutadans es plantegen, abans o després. A més de la pensió pública, hi ha eines per a assegurar la disponibilitat d’un capital una vegada arriba aquest moment, com els plans de pensions. Hui, des de Caixa Popular, us explicarem quins tipus de pensions públiques hi ha, quins requisits són imprescindibles per al ciutadà i com es pot complementar aquest ingrés amb un producte d’estalvi a llarg termini.

 

Pensió contributiva i no contributiva

A Espanya podem diferenciar dues modalitats de pensions públiques:

  • Pensió contributiva: és la prestació econòmica i de duració indefinida, en la majoria dels casos. Els ciutadans que reben aquesta pensió han d’haver cotitzat a la Seguretat Social uns mínims establits per llei. Aquestes són les pensions més conegudes, com la modalitat de jubilació ordinària o anticipades. També s’engloben en aquesta modalitat de pensió contributiva les pensions per incapacitat permanent i per defunció, també conegudes com a pensions de viduïtat i orfandat. Hi ha, al seu torn, pensions de l’Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI, pel nom en castellà) per als ciutadans que no tenen dret a una pensió en el sistema actual de la Seguretat Social, però que van fer cotitzacions a l’extingida Assegurança de Vellesa i Invalidesa (SOVI) o haver estat afiliat al Retir Obrer. En aquests casos, es reconeix el dret a una pensió vitalícia i de quantia fixa que pot ser per vellesa, invalidesa o viduïtat.

 

  • Pensió no contributiva: és la prestació que poden rebre ciutadans que estan en una situació de necessitat protegible i que, a més, no han cotitzat a la Seguretat Social els mínims requerits. En aquesta modalitat de pensió trobem les d’invalidesa i les de jubilació, gestionades a la Comunitat Valenciana per la Generalitat.

 

Requisits per a rebre una pensió contributiva

  1. Afiliació a la Seguretat Social

Qualsevol ciutadà a Espanya que vulga sol·licitar una pensió contributiva ha d’estar en actiu o estar afiliat a la Seguretat Social.

 

  1. Edat mínima de jubilació

Històricament s’ha parlat que et pots jubilar quan complisques els 65 anys o si has cotitzat durant 35 anys a la Seguretat Social. La realitat és que, des de fa quasi una dècada, aquesta condició ha canviat significativament. D’ací a 7 anys, l’any 2027, una persona que vulga jubilar-se a Espanya i rebre una pensió contributiva haurà d’haver complit 67 anys, o haver cotitzat 38 anys i mig a la Seguretat Social i tindre 65 anys.

Però, què passa fins que arribe l’any 2027? Entre l’any 2013 i el 2018, cada any que ha passat ha incrementat un mes l’edat mínima de jubilació. I des de l’any 2018 fins al 2027, cada exercici augmentarà dos mesos l’edat mínima de jubilació. Per tant, en aquests moments, l’any 2020 l’edat mínima de jubilació és de 65 anys i 10 mesos.

L’altre criteri per a sol·licitar la jubilació, els anys cotitzats a la Seguretat Social, també s’ha modificat. Des del 2013, cada any, fins que arribe el 2027, augmenta un trimestre el mínim requerit de cotització a la Seguretat Social per a sol·licitar la jubilació. En l’actualitat, per a sol·licitar la jubilació abans de l’edat mínima serà imprescindible haver cotitzat 36 anys i 9 mesos.

 

  1. Anys de cotització

Si un ciutadà té l’edat mínima requerida per a sol·licitar la jubilació, per a optar a una pensió contributiva, haurà d’haver cotitzat almenys 15 anys o 5.475 dies. I, de fet, com a mínim dos d’aquests 15 anys hauran d’haver-se cotitzat en els anys previs a la jubilació.

 

  1. Fet causant

Amb vista a sol·licitar la pensió contributiva, el ciutadà ha d’estar en una situació que dona lloc a sol·licitar la prestació, com el cessament de l’activitat laboral o del treball per compte d’altri, excedència forçosa, inactivitat o situacions de no alta.

 

Prepara les teues finances per a viure una jubilació més tranquil·la

Qualsevol ciutadà pot calcular la quantitat que li correspondria en la seua pensió contributiva sobre la base del seu salari i les aportacions fetes a la Seguretat Social durant els últims 15 anys. A més, també pot anar creant el seu matalaf financer per disposar d’uns diners estalviats per a gaudir una vegada es jubile, gràcies als plans de pensions.

Un pla de pensions és un producte que contracta el ciutadà de manera lliure i voluntària, i la finalitat última del qual és acumular un capital per complementar la seua pensió. A més, els plans de pensions ofereixen beneficis fiscals, com la desgravació en la declaració de la renda, un avantatge que pots aprofitar durant els teus anys en actiu també.

En Caixa Popular acostem als nostres clients els plans de pensions de Seguros RGA, on poden localitzar opcions per a persones més joves i, fins i tot, per als més majors que volen esforçar-se durant els seus últims anys en actiu per augmentar el capital disponible per a la jubilació.

Deixeu un comentari

X