Riscos externs i interns que determinen la marxa del negoci

2019-09-16T16:26:58+02:00 17 de setembre de 2019|Els teus diners|

 Quan gestiones una empresa ets conscient que hi ha situacions d’incerteses imprevisibles, però també que hi ha riscos comuns o propis del sector mateix o del funcionament d’un negoci. Tindre un protocol d’actuació per a cada cas serà molt positiu per a afrontar, amb més encert, cada situació i impulsar la sostenibilitat de l’empresa.

 

Tipus de riscos per a una empresa: externs i interns

En general, quan es parla de riscos per a un negoci, se’n defineixen dues tipologies específiques: externs i interns. A més, podem trobar una altra classificació ben definida quan parlem de riscos de negoci, els que són estrictament empresarials, i els riscos accidentals, els que estan relacionats amb causes eventuals o contratemps. Des de Caixa Popular aprofundirem en els riscos catalogats com a externs i interns.

 Els riscos externs d’una empresa s’originen pel mateix entorn en què opera el negoci i poden arribar a suposar una amenaça considerable per a la bona marxa del negoci. Vegem els tres tipus de riscos externs més comuns i que hem de tindre en compte sempre:

 

  • Evolució del cicle econòmic del país. Conéixer el moment del cicle econòmic del país serà clau per a poder actuar en conseqüència, perquè les decisions més adequades per al teu negoci no seran les mateixes si és un moment de recessió o de creixement.
  • Regulació marcada pel territori. Com saps, la localització del teu negoci serà determinant, també, pel que fa a les lleis i a altres tipus de regulacions que hauràs de conéixer i complir. Aquests tipus de regulacions, a vegades variables, poden afectar directament el bon desenvolupament de la teua empresa.
  • Inesperades de gran envergadura. Ens referim a situacions com ara guerres, colps d’estat o desastres naturals. En definitiva, situacions que no són previsibles, la majoria de les vegades, i que estan fora de qualsevol control per part teua.

 

Els riscos interns, també anomenats estratègics, són els que estan relacionats directament amb les teues decisions com a gestor del negoci. A més, com es pot destacar, hi ha una sèrie de propulsors de riscos interns que poden portar-nos a prendre decisions precipitades. Veiem detalladament alguns d’aquests riscos econòmics categoritzats com a estratègics o interns:

 

  • Riscos competitius derivats pels processos i els productes a comercialitzar, com ara el preu, la competència o la qualitat.
  • Riscos de liquiditat per un excés de finançament, actius amb poca productivitat, problemes d’inventari o existències…
  • Riscos de crèdit davant una possible falta d’accés a finançament, taxes d’interés inesperades…
  • Riscos en sistemes informàtics i tecnològics, que són molt rellevants, ja que poden arribar a afectar la productivitat de la teua empresa.
  • Riscos de recursos humans davant una rotació alta de personal o processos de contractació delicats.
  • Riscos laborals per possibles accidents o malalties de treballadors.

 

 

Pla d’actuació per a previndre o tallar els riscos

 

Després d’haver dut a terme una vertadera anàlisi dels riscos externs i interns a què s’enfronta la teua empresa, és important precisar com s’actuarà davant de cadascun. Això és el que anomenem pla d’actuació, i és interessant plantejar una estratègia d’acció tant per a previndre els riscos com per a fitar-ne l’efecte negatiu.

En Caixa Popular apostem pels partner de confiança per a cobrir els riscos que són prevenibles, tot i que inesperats. Per exemple, amb les assegurances per a empreses de Seguros RGA, es poden protegir els béns de l’empresa i també incentivar la rendibilitat del seu personal.

La companyia asseguradora Seguros RGA posa a la disposició dels empresaris un catàleg ampli i personalitzable de solucions per a protegir els béns de l’empresa. Per exemple, hi ha l’Assegurança Multirisc Industrial, preparada per a pimes que despleguen una activitat industrial de fabricació, reparació, transformació de matèries, així com magatzems independents. També podria ser d’interés per als negocis de la regió l’Assegurança de Transports per a protegir les mercaderies per terra, mar o aire, o l’Assegurança Multirisc de Comerç, amb diferents modalitats de contractació i amb assistència 24 hores.

En el mateix web de Seguros RGA pots veure detalladament totes les opcions que ofereixen i, si ho prefereixes, pots acostar-te a una oficina de Caixa Popular i preguntar-nos per orientar-te sobre les possibilitats que s’adapten més bé a la casuística del teu negoci.

 

Deixeu un comentari

X