• Situación actual de los mercados financieros

Situació actual dels mercats

2020-04-29T07:58:57+02:00 30 de març de 2020|Els teus diners|

Què passa a hores d’ara?

L’aparició del coronavirus, tècnicament anomenat COVID-19, ha comportat una situació d’emergència en una gran part de les economies mundials que, per a defensar-se del contagi, s’han vist abocades a limitar una gran part de les activitats i restringir els moviments dels ciutadans.

Aquesta situació, tan inesperada com desconeguda per als inversors, ha derivat en el fet que molts han acabat reduint les inversions sense discriminació entre companyies, i sense entrar a valorar la qualitat dels actius; uns quants per por i uns altres per obligació derivada d’activació de límits a la pèrdua, volatilitat… Aquest fet ha produït un moviment brusc a la baixa, amb un augment històric de la volatilitat, que reflecteix el nerviosisme de molts inversors.

Les situacions inesperades en els mercats tenen un gran impacte, sobretot, a curt termini; pot servir-nos com a exemple l’11-S,en què el pànic va ser tan gran que va caldre tancar els mercats als EUA. Tots sabem que, després de la caiguda brusca, va haver-hi una forta recuperació, però molts inversors que s’havien deixat arrossegar per la por van perdre una part dels seus estalvis.

Tornant a la situació actual, hui hem sabut que a la Xina s’han alçat pràcticament totes les restriccions provocades per la pandèmia; per desgràcia, encara és d’hora perquè a Europa es puga fer el mateix o als EUA, en què la malaltia ha arribat uns quants mesos més tard que al país asiàtic.

Pensem que encara pot haver-hi un cert nerviosisme, però que una gran part de la caiguda ja s’ha vist i és el moment de pensar a llarg termini, agafar perspectiva i recordar que la borsa és l’actiu més rendible a llarg termini. La valoració actual de moltes empreses, siga pel dividend o per la rendibilitat de les obligacions emeses, és molt interessant i generarà revaloracions importants, com ha passat en les èpoques posteriors a les crisis de l’11-S, Lehman l’any 2008 o la forta caiguda de tots els actius el 2018.

Quines mesures es prenen a hores d’ara?

Els bancs centrals van prenent mesures per a frenar els efectes negatius. La Reserva Federal ha anunciat l’ampliació de la compra d’actius “en la quantitat que calga”, mentre que el BCE també ha anunciat una ampliació pel que fa a l’import dedicat a comprar actius, tot per a fer front als efectes econòmics del virus.

Els paquets de mesures monetàries dels bancs centrals ja comencen a funcionar i veiem que s’acosten els primers signes d’estabilització. Les polítiques fiscals dels governs i monetàries per part dels bancs centrals són una part fonamental del remei, però el virus ha de deixar de propagar-se perquè els mercats es capgiren; per això és important que sorgisca una cura i una vacuna. Els experts esperen que hi haja prompte una cura per a atendre els malalts més greus i que en un termini de 12-18 mesos es puga vacunar la població de risc.

Quin impacte té en les inversions?

En els mercats de renda fixa, la valoració dels bons és excessivament pessimista; van descomptant recessió durant uns quants anys i en el mercat de crèdit la caiguda ha sigut severa i indiscriminada, ateses les necessitats de liquiditat .

Pel que fa a renda variable, les caigudes en les borses s’han acostat al 40% a Europa i una mica menys als EUA. La mitjana de la caiguda dels índexs de borsa (Europa, els Estats Units, el Japó i emergents) ha sigut d’un 32%. Aquestes caigudes han descomptat prou l’escenari actual i, en algun moment, haurem d’assistir a una certa recuperació de preus.

Què recomana Gescooperatiu als seus clients?

En aquests moments d’incertesa, recomanem mantindre la calma i no deixar-se guiar per les emocions. En aquesta situació inèdita és complicat fer prediccions, si bé esperem que les mesures que es van posant en marxa i l’estabilització dels contagis siguen els puntals sobre els quals es fixe l’inici de la recuperació. Recordem que la història ha demostrat com és d’inadequat quedar-se completament fora de mercat, ja que es desaprofiten oportunitats i ens faria perdre els millors dies de recuperació.

Ressaltem la importància d’haver invertit a través dels nostres fons, gestionats per un equip de professionals que, davant de la situació actual dels mercats, han demostrat una gestió robusta en buscar les millors alternatives i sent selectius en les inversions, que s’han centrat en companyies sòlides amb balanços sanejats.

En tot cas, aquesta situació es planteja com una oportunitat per a entrar de manera gradual en els mercats a través dels nostres fons d’inversió, per als clients que no ho hagen fet fins ara o que tinguen encara posicions importants de liquiditat. També disposem de l’operació d’aportacions periòdiques en els nostres fons, que permet programar subscripcions mensuals, a partir de quantitats reduïdes.

Finalment, cal remarcar el nostre perfil de gestió, en què preponderem actius d’empreses de qualitat, solvents i amb negocis recurrents; d’aquesta manera, confiem en la millor estratègia per a aprofitar la recuperació, que es donarà quan es vagen resolentuna gran part de les incògnites que envolten la situacióactual.

Article elaborat per Gescooperatiu, Societat Gestora d’Institucions d’Inversió Col·lectiva del Grup de Caixes Rurals.

Deixeu un comentari

X