• Renting o leasing

Vols renovar la flota de vehicles o el material informàtic? Els nostres rènting o lísing t’interessen

2020-05-13T10:57:20+02:00 14 d'abril de 2020|Els teus diners|

En Caixa Popular adaptem els nostres productes de finançament a les empreses i als emprenedors per cobrir les seues necessitats, també pel que fa a la renovació o a l’adquisició de béns d’equipament o béns mobles. Hui us volem parlar del rènting i del lísing, dues fórmules d’arrendament per a negocis molt interessants.

Què és el rènting i quina és l’oferta de Caixa Popular?

El rènting és un contracte de lloguer a llarg termini, amb una quota fixa mensual pactada, que pot involucrar vehicles o qualsevol maquinària industrial, ordinadors o sistemes de comunicacions per a fer desenvolupar el negoci.

En Caixa Popular oferim dos tipus de rènting com a alternativa flexible per a les empreses que vulguen llogar equipament, vehicles i maquinària, sense haver-ne de comprar:

  • Rural rènting de vehicles
  • Rural rènting de béns mobles

En Caixa Popular tindràs la possibilitat de sol·licitar el finançament de fins al 100 % dels béns inclosos en el rènting, i l’autònom o l’empresari serà qui triarà els equipaments o els vehicles en qüestió.

A més, Rural Rènting de Caixa Popular té implícits una sèrie de beneficis molt avantatjosos per a les empreses i els emprenedors, com per exemple la simplificació de les tasques de comptabilitat, una planificació de tresoreria més senzilla amb menys riscos i un control de la despesa més exhaustiva, ja que la quota periòdica del rènting s’inclou com una despesa corrent.

En què consisteix rural rènting de vehicles en Caixa Popular?

Gràcies a rural rènting de vehicles de Caixa Popular, els clients gaudeixen d’avantatges com el lloguer de vehicles a llarg termini, amb serveis i gestió de flota. Això significa que l’empresa podrà despreocupar-se de gestions de matriculacions, manteniment del vehicle, canvi de pneumàtics, contractacions d’assegurances, condicions d’assistència en carretera o comprovacions de disposició o no de vehicles de substitució en cas de necessitat. Perquè ho tindrà!

El servei de rural rènting de vehicles de Caixa Popular està disponible per a grans empreses i, també, per a autònoms o petites i mitjanes empreses. El termini de lloguer varia entre 12 i 60 mesos, i el límit de quilometratge màxim és de fins a 200.000 km.

Què inclou rural rènting de béns mobles de Caixa Popular?

El nostre rènting de béns mobles ofereix al client de Caixa Popular el lloguer d’un bé nou, a canvi d’una quota fixa mensual durant un termini determinat. Els béns inclosos per a finançar van des d’ordinadors d’última generació, sistemes de comunicacions, equipaments mèdics, carretons elevadors, màquines d’obres públiques, equipaments de seguretat, copiadores, i maquinàries i equipaments industrials.

En definitiva, aquesta alternativa de finançament permet als autònoms i a les empreses, tinguen la dimensió que tinguen, una opció per a disposar dels equipaments necessaris per a fer créixer el seu negoci.

Rural Lísing, una altra opció per a finançar béns productius del teu negoci

Els clients autònoms o les empreses de la nostra entitat poden sol·licitar aquest model de finançament. Rural Lísing de Caixa Popular consisteix en un contracte en què l’objecte exclusiu és la cessió d’ús de béns mobles i immobles, adquirits prèviament per Caixa Popular segons les especificacions del client, per a oferir-los-els a canvi d’una contraprestació consistent en l’abonament periòdic d’unes quotes.

És el client qui tria amb total llibertat el bé i el seu proveïdor, amb el requisit que la destinació final del bé arrendat estiga adscrita a la seua activitat professional.

És a dir, un model d’arrendament de béns mobles i immobles a mitjà i llarg terminis, segons les necessitats dels autònoms o els empresaris. A més, les quotes periòdiques del lísing s’abonaran gràcies a la mateixa rendibilitat del bé arrendat. Una vegada arribat el final del contracte, des de Caixa Popular oferirem al client la possibilitat de comprar definitivament el bé a través d’un pagament del valor residual.

El client de Caixa Popular es beneficia d’altres avantatges, com el finançament de fins al 100 % del valor de la inversió, a mitjà i llarg terminis, i també el fet de no pagar l’IVA de la compravenda del bé.

D’altra banda, el client podrà reduir-se de la base imposable de l’impost sobre societats o de l’IRPF de l’arrendatari el doble de l’amortització fiscal i, fins i tot, el triple en el cas de les pimes.

Si t’han semblat interessants aquestes dues alternatives de finançament, rural rènting i rural lísing, busca una oficina de Caixa Popular i pregunta’ns-ho. Et facilitarem tota la informació que necessites per a conéixer més profundament aquests dos productes que poden ajudar la teua empresa a continuar creixent.

Deixeu un comentari

X